skip to Main Content

Humberto Tan “Ik heb diep respect voor de manier waarop Renald
nu naar buiten treedt en zich inzet voor het doorbreken
en aanpakken van dit grote taboe. Hopelijk kan
hierdoor veel nieuw leed voorkomen worden.”
Humberto Tan Humberto Tan
Suzanne "De stilte verbreken is precies wat nodig is om een
veilige sportcultuur te creëren. Niet alleen door
lotgenoten, maar door iedereen. Van ouders tot
bestuurders, we moeten het gesprek aangaan
en onze sport zo inrichten dat we misbruik in welke
vorm dan ook zien en tegengaan.
Suzanne
Toon Gerbrands De Stilte Verbroken Toon Gerbrands PSV “Clubs en sportbonden zijn verplicht om alles in het werk
te stellen om een veilig sportklimaat voor alle sporters
te garanderen. In het verleden is teveel onder het kleed
geschoven en daardoor is bij veel met name jonge sporters
onherstelbare schade aangericht.
Dat mag nooit meer gebeuren!”
Toon Gerbrands
Wilfred Genee Wilfred Genee header de stilte verbroken “Als vader van 2 jonge kinderen krijg je er “Koude rillingen
van, als je de verhalen hoort van Renald en van andere
sporters die in hun jeugd zijn misbruikt en daardoor in de
knop gebroken. Ieder kind verdient een veilige sport-
omgeving, en daarom is een stichting als De Stilte Verbroken
zo belangrijk.”
Wilfred Genee
Johan Derksen Johan Derksen de Stilte Verbroken header “Je kunt nog zo lang mee lopen in het betaald voetbal,
van sommige dingen heb je ook als rot in het vak nauwelijks
weet. Er is jarenlang zoveel onder de oppervlakte gebleven;
hoogste tijd om daar nu verandering in aan te brengen.
Ik steun Renald Majoor en zijn stichting dan ook van harte
en neem diep mijn pet af voor wat hij doet!”
Johan Derksen
Julia "Kinderen zijn kwetsbaar. Kinderen hebben hun ouders
nodig in voor- en tegenspoed. Het welzijn van je kind,
is belangrijker dan winnen of een gouden medaille
op de Olympische spelen."
Julia
Leo Beenhakker "De Stilte Verbroken, wat een fantastisch initiatief!
Renald heeft in ieder geval mijn volledige morele steun.
Ik hoop dat de stichting niet alleen veel jonge sporters kan helpen,
maar zeker ook de verenigingen, want natuurlijk zijn die
onlosmakelijk betrokken bij een veilig en onbezorgd sportklimaat!"
Leo Beenhakker Leo Beenhakker

Aanleiding en initiatiefnemer
Renald Majoor

“In de topsport wordt veel geëist van een atleet. Door de sportkoepel, de club en de omgeving. Je moet talent hebben. Je moet leven voor je sport, goed eten, goed drinken, voldoende slapen. Je sport moet op de eerste plek staan. Je moet fysiek en mentaal sterk zijn.
Je moet doorzetten en een ijzeren discipline hebben."

Grote belofte

Stel je voor: jij voldoet aan alle eisen hierboven? Je bent een groot talent, mensen uit de voetbalwereld noemen je een grote belofte. Kandidaat voor het eerste team van Vitesse en daarna misschien zelfs voor het Nederlandse voetbal. Maar dan stort ineens alles in elkaar, omdat je iemand vertrouwde die zijn handen niet thuis kan houden. Dit is mijn verhaal over mijn periode bij Vitesse van 1996 tot en met 2000.

Ik was die grote belofte, maar van de een op de andere dag stortte mijn wereld in door een elftalbegeleider van Vitesse. Dan wordt het even doodstil. Perplex, verstijfd, vol verbazing, ontzetting en walging. Ook was er twijfel. Hoort dit bij de opleiding? Nee, toch? Is het mijn schuld? Had ik dit kunnen voorkomen? Natuurlijk niet.

Opgeven

Ik zette door, zo goed en kwaad als het ging. Ik vocht ervoor, want ik had immers de droom om profvoetballer te worden. Ik wilde het hoogste niveau bereiken, maar plotseling ging het niet meer. Mijn grootste droom moest ik opgeven. En dat alles door die ene teamleider die zich niet kon beheersen.

Ik probeerde het leven weer op te pakken en anders in te vullen. Ik gooide het roer helemaal om en volgde een opleiding tot kok. Maar het werk in de keuken hield ik ook niet meer vol.

Toen moest ik constateren dat er iets heel ingrijpends is geweest in mijn leven dat ik niet goed had verwerkt. Er volgden doktersbezoeken en ik ben bij meerdere psychologen langs geweest. De pijn kwam in alle hevigheid aan de oppervlakte. Bij mij werd in 2016 een posttraumatische stress stoornis (PTSS) vastgesteld, door het seksueel misbruik. Dankzij EDMR therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ben ik er weer bovenop gekomen.

Nu ik terugkijk op alles, zie ik dat het seksueel misbruik mijn leven getekend heeft. Ik draag dit voor altijd bij me.

Waarheid boven tafel

Plotseling werd in Engeland misbruik binnen de sport een groot media-item. Bij diverse topclubs kwamen misbruikschandalen aan het licht. Nederland volgt snel en er worden verschillende onderzoeken gestart door onder andere Nieuwsuur, de Volkskrant en het NOC/NSF. Zij roepen op om ervaringen met misbruik in de sport te delen.

Dit was mijn kans. Ik kon eindelijk gehoord worden en de waarheid boven tafel krijgen. Voor mij was het contact zoeken met Vitesse en de media (de Volkskrant) een enorme opluchting. Dit moment was voor mij noodzakelijk om verder te kunnen met mijn leven. Ik kreeg de kracht terug die mij door het zedenmisdrijf was ontnomen. Deze kracht wil ik nu inzetten om mijn negatieve ervaringen, positief aan te wenden. Ten gunste van de sport, Vitesse en mijzelf.

Doelstelling: Veilig sporten

Alle kracht die ik heb gehaald uit de periode die achter mij ligt, wil ik nu inzetten voor mijn stichting. Het is tijd om de stilte te verbreken. De aangrijpende ervaringen die ik met mij meedraag, vormen de basis van dit initiatief. Samen met een aantal anderen wil ik mij hard maken voor het tegengaan van misbruik, intimidatie, discriminatie en pesten.

De Stilte Verbroken is een onafhankelijke stichting en een laagdrempelig platform waarop bovengenoemde problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Wij nemen de rol van zowel luisteraar als wegwijzer aan, met als doel dat iedereen veilig kan sporten. Wanneer jou zoiets overkomt als mij is overkomen, moet je daarover kunnen praten en het niet wegstoppen uit schaamte of angst. Wij willen nooit meer zien dat iemands sportcarrière vroegtijdig wordt afgebroken door een onveilige sfeer op de sportclub. De stilte is verbroken.

In mei 2020 is door de stichting het platform Sporters Helpen Sporters opgericht. Hier kunnen slachtoffers van misbruik in de sport hun verhaal doen en verder geholpen worden.

Steun onze stichting en word donateur!

Doneren kan op IBAN NL 42 ABNA 024 874 3694. Wilt u ons machtigen? Download het machtigingsformulier op onze contactpagina.

Back To Top