skip to Main Content

Humberto Tan Humberto Tan “Ik heb diep respect voor de manier waarop Renald
nu naar buiten treedt en zich inzet voor het doorbreken
en aanpakken van dit grote taboe. Hopelijk kan
hierdoor veel nieuw leed voorkomen worden.”
Humberto Tan
Toon Gerbrands De Stilte Verbroken Toon Gerbrands PSV “Clubs en sportbonden zijn verplicht om alles in het werk
te stellen om een veilig sportklimaat voor alle sporters
te garanderen. In het verleden is teveel onder het kleed
geschoven en daardoor is bij veel met name jonge sporters
onherstelbare schade aangericht.
Dat mag nooit meer gebeuren!”
Toon Gerbrands
Wilfred Genee Wilfred Genee header de stilte verbroken “Als vader van 2 jonge kinderen krijg je er “Koude rillingen
van, als je de verhalen hoort van Renald en van andere
sporters die in hun jeugd zijn misbruikt en daardoor in de
knop gebroken. Ieder kind verdient een veilige sport-
omgeving, en daarom is een stichting als De Stilte Verbroken
zo belangrijk.”
Wilfred Genee
Johan Derksen Johan Derksen de Stilte Verbroken header “Je kunt nog zo lang mee lopen in het betaald voetbal,
van sommige dingen heb je ook als rot in het vak nauwelijks
weet. Er is jarenlang zoveel onder de oppervlakte gebleven;
hoogste tijd om daar nu verandering in aan te brengen.
Ik steun Renald Majoor en zijn stichting dan ook van harte
en neem diep mijn pet af voor wat hij doet!”
Johan Derksen
Leo Beenhakker Leo Beenhakker "De Stilte Verbroken, wat een fantastisch initiatief!
Renald heeft in ieder geval mijn volledige morele steun.
Ik hoop dat de stichting niet alleen veel jonge sporters kan helpen,
maar zeker ook de verenigingen, want natuurlijk zijn die
onlosmakelijk betrokken bij een veilig en onbezorgd sportklimaat!"
Leo Beenhakker
Stijn Schaars De Stilte Verbroken Stijn Schaars “Iedere sporter, of het nu een voetballer is,
een turner of een tennisser, moet zich veilig kunnen voelen
in zijn sport. Intimidatie en misbruik, in welke vorm dan ook,
moet rigoreus verbannen worden uit alle sporten!”
Stijn Schaars

Aanleiding en initiatiefnemer
Renald Majoor

De Stilte Verbroken Renald Majoor

“In de topsport wordt veel geëist van een atleet. Door de sportkoepel, door de club, de omgeving. Je moet talent hebben. Je moet leven voor je sport, goed eten, goed drinken, voldoende slapen. Je sport moet op de eerste plek staan. Je moet fysiek en mentaal sterk zijn.
Je moet doorzetten, een ijzeren discipline hebben."

Grote belofte

Wat nou als je aan al die eisen voldoet? Als je geldt als groot talent, als grote belofte, kandidaat voor het eerste team van Vitesse en misschien zelfs wel voor het Nederlandse voetbal? En wat als dan ineens alles in elkaar stort doordat iemand die je vertrouwde, zijn handen niet thuis kan houden? Ik heb het over mijn periode bij Vitesse van 1996 tot en met 2000.

Van de ene op de andere dag word je seksueel misbruikt door een teamleider van Vitesse… Dan wordt het even doodstil. Perplex, verstijfd, vol verbazing, vol ontzetting en vol walging ook. Dat was wat ik voelde toen dit alles gebeurde. In eerste instantie was er ook twijfel. Hoort dit bij de opleiding? Nee toch? Is het mijn schuld? Had ik dit kunnen voorkomen? Onzin natuurlijk.

Opgeven

Je gaat door, zo goed en kwaad als het gaat. Je vecht ervoor. Je hebt immers die droom, om profvoetballer te worden. Om het hoogste te bereiken. En plotseling gaat het niet meer; het voetbal, je grootste droom, je leven… Je moet het opgeven. Door die teamleider die zich niet kon beheersen.

Je probeert je leven op te pakken. Anders in te vullen Je gaat helemaal iets anders doen. In mijn geval: een opleiding tot kok, werken als kok. En plotseling gaat ook dat niet meer… Door die teamleider.

Op dat moment moet je constateren dat er iets heel ingrijpends is geweest in je leven, dat niet goed is verwerkt. De pijn komt in alle hevigheid aan de oppervlakte. Er volgen doktersbezoeken en bezoeken aan psychologen. Er wordt geconstateerd dat je psychische schade hebt opgelopen. Bij mij is dat in 2016. Er wordt een Posttraumatische stress stoornis (PTSS) vastgesteld door het seksueel misbruik. Ik word behandeld met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Dan kijk je terug, en zie je in dat het seksueel misbruik je leven heeft getekend. En dat je dit nooit meer kwijt raakt.

Waarheid boven tafel

Dan wordt misbruik binnen de sport in Engeland een groot media item. Er komen grote misbruikschandalen aan het licht bij diverse topclubs. Ook in Nederland worden onderzoeken gestart, door Nieuwsuur, de Volkskrant, het NOC/NSF. De media roepen op om ervaringen van misbruik in de sport te delen.

Mijn kans om eindelijk gehoord te worden, de waarheid boven tafel te krijgen. Wat had Vitesse gedaan? Veel dingen zijn langs mij heengegaan. Ik moet nu hulp zoeken om de stukjes van de puzzel te vinden, het hele plaatje compleet te krijgen…

Het zoeken van contact met Vitesse en de media (Volkskrant) voelt voor mij als een opluchting.
Het is noodzakelijk voor mij, om verder te kunnen met mijn leven. Om kracht terug te krijgen, die mij door het zedenmisdrijf is ontnomen. Kracht, die ik nu graag wil inzetten om mijn negatieve ervaringen, positief aan te wenden ten gunste van de sport, van Vitesse, van mij.

Veilig sporten

Maar ik wil meer doen. De kracht die ik nu ervaar door het gehoord worden, door het kunnen delen van mijn ervaringen en het kunnen helpen van anderen die nog niet zo ver zijn. Die kracht ga ik nu inzetten in mijn stichting. De Stilte Verbroken.

Het wordt tijd dat de stilte wordt verbroken. De aangrijpende ervaringen die ik met me meedraag, vormen de basis voor dit initiatief om mij samen met een aantal anderen hard te maken voor het tegengaan van misbruik, intimidatie, discriminatie en pesten.

Ik zie mezelf als initiator, als ervaringsdeskundige en als een landelijk ambassadeur, met als doel dat mensen veilig kunnen sporten en iedere verstoring daarvan bespreekbaar maken. Als er iets is, moet je daarover kunnen praten. Het niet wegstoppen in schaamte, in angst voor het breken van je sportcarrière, of je plezier in de sport.

Toekomstvisie

Mijn toekomstvisie richt zich op het opzetten van een professioneel meldpunt voor het tegengaan van (seksueel) misbruik. Op bewustwording van de problematiek en actief beleid binnen clubs en sportkoepels om dit soort afschuwelijke gebeurtenissen te voorkomen.”

Steun onze stichting en word donateur!

Doneren kan op IBAN NL 42 ABNA 024 874 3694. Wilt u ons machtigen? Download het machtigingsformulier op onze contactpagina.

Back To Top