Skip to content

In het stadion van PSV Eindhoven kwamen dinsdag 9 oktober enkele tientallen vertegenwoordigers van amateurverenigingen in de regio bijeen voor een eerste voorlichtings- en discussie-avond over misbruik in de sport. De thema-avond werd georganiseerd door de KNVB, PSV en de stichting De Stilte Verbroken. Opzet was om samen met de amateurclubs actief  aan de slag te gaan met het creëren van een veilig sportklimaat en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen elke vereniging,

De aftrap van de avond werd verricht door PSV-directeur Toon Gerbrands, die oprecht vertelde over de schrik die bij hem en de collega’s van PSV toesloeg toen enkele jaren geleden ineens enkele oud-slachtoffers van misbruik in de jeugd van PSV zizh meldden. “Je weet niet wat je overkomt, en je weet in eerste instantie ook niet goed wat te doen”, zei Gerbrands eerlijk. “Maar wat wij in ieder geval geleerd hebben is om te luisteren naar de slachtoffers. Hun verhalen serieus te nemen. Dat is zo belangrijk”.

De belangrijkste tip die de PSV-directeur de aanwezige clubbestuurders meegaf was deze: “Ga het niet direct juridisch maken. Ook al ben je bang voor claims of rechtszaken, daar moet je niet voor weglopen. Laat het gebeuren. Maar bied vooral dat luisterend oor”.

De zaal was muisstil toen Renald Majoor zijn verhaal vertelde. Oprecht en raak. Over onschuld, schaamte, schade en herstel, dat laatste vooral door nu anderen te kunnen helpen met zijn verhaal. Hij oogstte, niet voor het eerst, veel applaus en respect met zijn eerlijke verhaal.

Ook Sander Roege sprak vanuit zijn hart over hoe hij destijds als psycholoog en mental coach bij PSV werd betrokken bij de misbruikzaak uit het verleden. Inmiddels werkt Roege voor de KNVB en staat het voorkomen van ongewenst gedrag in de sport hoog op zijn agenda, Dat geldt ook voor Mark van Berkum, Bestuurssecretaris Amateurvoetbal van de KNVB, die graag samen met De Stilte Verbroken, maar ook nadrukkelijk samen met de bestuurders van alle amateurclubs in Nederland de strijd wil aangaan met grensoverschrijdend gedrag op en rond de sportvelden.

Opmerkelijk was tijdens deze eerste thema-avond de enorme betrokkenheid bij de aanwezige amateurclubs, en hun nadrukkelijke wil om met het thema aan de slag te gaan. Dankzij de verhalen van slachtoffers zoals Renald Majoor zijn veel bestuurders er van doordrongen geraakt dat grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, overal kan voorkomen en wellicht ook overal voorkomt. Ook bij hun eigen club. Een veilig sportklimaat is wat iedere sportbestuurder wil, en er is grote bereidheid om daar mee aan het werk te gaan.

De bedoeling is dat er veel meer van deze thema-avonden gaan plaatsvinden, overal in Nederland. Informeren, signaleren, maar vooral ook samen zoeken naar oplossingen, moet uiteindelijk een veilig sportklimaat overal, in alle sporten en op alle niveaus mogelijk maken.

Back To Top