Skip to content

Voor iedereen die te maken heeft met sportende kinderen of zelf sporter is, en meer wil weten over de grenzen en de mogelijkheden van een veilig sportklimaat, vindt op donderdag 1 juli de bijeenkomst Veilig Sportklimaat plaats in het Arnhemse Musis Sacrum. Bestuurders, trainers, maar ook ouders, verzorgers en dus de sporters zelf zijn welkom.

Veilig sporten is een belangrijk uitgangspunt, dat helaas niet zo vanzelfsprekend is gebleken als het lijkt. De afgelopen jaren kwamen meerdere gevallen boven water van jonge sporters die te maken kregen met seksuele intimidatie en misbruik. Recent nog ging er een schokgolf door Nederland toen bleek dat in de turnwereld intimidatie, vernedering en soms zelfs fysiek geweld aan de orde van de dag bleken.

De Stilte Verbroken strijdt tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het lotgenotenplatform ‘Sporters Helpen Sporters’, onder de vlag van De Stilte Verbroken, helpt lotgenoten die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. De stichting staat nadrukkelijk ook turners, turnsters en hun ouders of verzorgers bij die op enige manier ervaringen met intimidatie en grensoverschrijdend gedrag hebben gehad.

Stichting De Stilte Verbroken organiseert, in samenwerking met Het Sportbedrijf Arnhem, de bijeenkomst Veilig Sportklimaat op donderdag 1 juli. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, ouders en sporters van elke discipline. Het voorlopige programma omvat een door dans geïllustreerd verhaal uit de sportwereld, interviews met ervaringsdeskundigen en vragen en stellingen voor het publiek. Daaropvolgend is er een besloten lotgenotenbijeenkomst.

Interesse? Geeft u zich nu op bij het Sportbedrijf Arnhem. Stuur een mail met uw naam, e-mailadres en naamorganisatie naar:  Conny.kentin@sportbedrijfarnhem.nl.

In week 24 volgt de bevestiging en het definitieve programma.

WAT: Bijeenkomst Veilig Sportklimaat

WANNEER: Donderdag 1 juli

WAAR: Musis Sacrum, Velperbinnensingel 15, Arnhem

HOE LAAT: 19.30-22.00 (inloop 19.00 uur)

HOE: Aanmelden via mail: Conny.kentin@sportbedrijfarnhem.nl

 

Back To Top