Skip to content

De Stilte Verbroken participeert in Europees project #SafeSportAllies

Samen met (sport)organisaties in onder meer Spanje, België, Finland en Hongarije gaat De Stilte Verbroken participeren in het Europese project #SafeSportAllies. Het project zet met name in op het gezamenlijk aanpakken van misbruik binnen de sport en het voorkomen van wegkijken, wat in de praktijk toch nog te vaak zorgt voor niet tijdig ingrijpen en dus veel onnodig leed.

Een team van negen organisaties uit zes verschillende EU-landen gaat onder de naam #SafeSportAllies aandacht vragen voor juist alertheid en interventie waar het gaat om grensoverschrijdend gedrag in de sport. Sporters, bestuurders, ouders en andere betrokkenen worden bewust gemaakt van de problematiek en geholpen om te komen tot een actievere rol bij het signaleren van ongewenst gedrag in de sport. In Nederland participeren, naast De Stilte Verbroken, ook de Open Universiteit, en het Mulier Instituut. In januari 2021 gaat het project van start, met een campagne via de diverse social media kanalen.

Back To Top