Skip to content

Doelstelling
stichting De Stilte Verbroken

Stichting De Stilte Verbroken stelt zichzelf ten doel om primair (seksueel) misbruik binnen de sport, en secundair ook intimidatie en pesten uit te bannen. De stichting moet gaan gelden als landelijk steun- en wegwijspunt voor de sport, in samenwerking met de sportbonden. Daarnaast wil de stichting de rol van de vertrouwenspersoon binnen de sport relevanter en makkelijker maken, wederom met als uiteindelijk doel om de genoemde misstanden bespreekbaar en uiteindelijk onmogelijk te maken.

Preventie en aanpak

Het probleem moet bespreekbaar worden, en daarmee ook behandelbaar. Wij willen met de stichting De Stilte Verbroken een platform zijn, maar ook een aanjager van de strijd tegen misbruik en intimidatie. Sporters zijn kwetsbaar en vaak afhankelijk van hun trainers en begeleiders. Te vaak wordt daar misbruik van gemaakt. Letterlijk. Te vaak durven de sporters er met niemand over te praten. Bang voor hun sportcarrière, voor hun omgeving, voor de consequenties. En daardoor blijft het misbruik mogelijk. Dat mag niet. Daar gaan we ons hard voor maken. Samen met een team van bestuurders en ambassadeurs uit de sportwereld en jeugdhulpverlening.

Slachtoffers kunnen terecht bij ons met hun verhaal, maar de stichting wordt ook een kennisbank, een startpunt voor verdere hulpverlening en een verzamelpunt van verhalen, ideeën en oplossingen. Het bestuur van de stichting gaat zich inzetten voor landelijke erkenning en aandacht voor het probleem. Voor preventie en aanpak. Voor een duidelijkere en relevantere rol van vertrouwenspersonen binnen de sport.

Doel: Misbruik, intimidatie en pesten mag nooit meer voorkomen;
niet binnen en niet buiten de sport.

Doelstelling lange termijn

Doelstelling op langere termijn is vorm en inhoud geven aan een professionele organisatie die op basis van hiervoor genoemde doelstelling, organisatie en inhoud, uitvoering geeft aan het organiseren van activiteiten voor jongeren en ouderen. Een dusdanig financieel draagvlak te blijven vinden en creëren zodat de stichting gezond kan draaien, professionals ingehuurd kunnen worden en men niet alleen maar afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. De stichting kan op deze manier ook banen creëren voor jongeren op de langere termijn.

Laat van je horen, we helpen je graag!

Steun onze stichting en word donateur!

Doneren kan op IBAN NL 42 ABNA 024 874 3694. Wilt u ons machtigen? Download het machtigingsformulier op onze contactpagina.

Back To Top