Skip to content

over ons:
stichting De Stilte Verbroken

Stichting De Stilte Verbroken heeft als primair doel om (seksueel) misbruik binnen de sport uit te bannen, maar zet zich ook in tegen pesten en intimidatie. De stichting is een laagdrempelig, landelijk platform om misbruik bespreekbaar te maken binnen de (voetbal)sport, in samenwerking met de KNVB. De Stilte Verbroken biedt een luisterend oor en vormt een wegwijzer binnen de sport om de bovengenoemde misstanden aan het licht te brengen. Zo gaan wij met slachtoffers in gesprek, maar bieden ook ‘kleedkamergesprekken’ aan voor sportclubs om uit te leggen hoe zij om moeten gaan met dergelijke situaties binnen hun vereniging. Op deze manier wil de stichting een bijdrage bieden aan een veilig sportklimaat voor iedereen.

Doel: Misbruik, intimidatie en pesten mag nooit meer voorkomen;
niet binnen en niet buiten de sport.

Gezicht van de stichting is Renald Majoor. Hij heeft zijn eigen verhaal naar buiten gebracht om het probleem van misbruik binnen sportclubs onder de aandacht te brengen.

Renald Majoor

Renald Majoor was een veelbelovend talent binnen de jeugdopleiding van voetbalclub Vitesse. Hij had er alles voor over om profvoetballer te worden. Deze droom werd ruw verstoord door een elftalbegeleider die zijn handen niet thuis kon houden. De gebeurtenis leidde bij Renald tot verwarring, het gevoel van machteloosheid en onbegrip. Hij verloor zijn plezier in het voetballen en stopte. Jarenlang bleef het verhaal verzwegen uit schaamte, maar ook om het imago van Vitesse niet aan te tasten. Tot 2017, toen besloot Renald de stilte te verbreken. In de Volkskrant deed hij zijn verhaal. En wat bleek? Er waren nog veel meer slachtoffers van seksueel misbruik op sportclubs met een soortgelijk verhaal.

Dit motiveerde Renald om de stichting De Stilte Verbroken op te richten. In zijn eigen tijd miste hij een platform waar hij zijn probleem kon bespreken. Zijn eigen negatieve ervaring wist hij om te zetten in een positieve missie en hierdoor is de lotgenotenstichting tot stand gekomen. Ook deelt Renald nog regelmatig zijn verhaal op sportclubs om bewustzijn te creëren rondom seksueel overschrijdend gedrag in de sport. Hij wil het taboe bespreekbaar maken en werkt hard om het sportklimaat in Nederland veiliger te maken.

Laat van je horen, we helpen je graag!

Steun onze stichting en word donateur!

Doneren kan op IBAN NL 42 ABNA 024 874 3694. Wilt u ons machtigen? Download het machtigingsformulier op onze contactpagina.

Back To Top