Skip to content

Het lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters, dat onder de vlag van De Stilte Verbroken sporters helpt die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag in hun sport, gaat nadrukkelijk nu ook turners, turnsters en hun ouders bijstaan die op enige manier vervelende ervaringen met trainers en begeleiders hebben opgedaan in hun sport.

Intimidatie, vernedering en soms ook fysiek geweld; er ging een schok door Nederland toen bleek dat dit in de turnwereld soms heel gewoon werd gevonden. Alles om tot topprestaties te komen; jonge sporters wisten soms niet eens meer wat nu wel en niet over de grens van het toelaatbare was. De turnbond KNGU startte vorig jaar, onder leiding van de bekende sportjuriste Marjan Olfers, een diepgravend onderzoek naar de misstanden, maar besefte zich ook dat voor de slachtoffers een luisterend oor en mentale ondersteuning van groot belang zijn.

Vandaar dat aan Renald Majoor en zijn platform gevraagd is om te helpen. Lotgenotenplatform Sporters Helpen Sporters bestaat uit (voormalig) sporters die zelf te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, op welke manier dan ook. Zij begrijpen als geen ander hoe eenzaam en pijnlijk het is om in de sport die je zo liefhebt, slachtoffer te worden van misstanden door mensen die je vertrouwt en nodig hebt.

De komende tijd, als het rapport van Marjan Olfers’ onderzoeksbureau Verinorm verschijnt en de pijn voor veel jonge turn(st)ers en hun ouders zichtbaar wordt, staan de ervaringsdeskundigen van Sporters Helpen Sporters klaar om te luisteren, te helpen en te adviseren over mogelijke vervolgstappen en deskundige hulp. Nadrukkelijk worden hier ook de ouders van de sporters genoemd, omdat uit inventarisatie door de KNGU bleek dat ook zij in veel gevallen behoefte hebben aan nazorg.

Het onderzoeksrapport van Verinorm wordt op 28 april gepresenteerd. Het is geïnitieerd door de KNGU en bedoeld om inzicht te krijgen in de problematiek, toen en nu, en in gerichte aanbevelingen voor een betere toekomst in de turnsport.

 

Back To Top