Skip to content

In een artikel zaterdag 27 januari in De Gelderlander heeft Renald Majoor nadrukkelijk gepleit voor een verplichte vertrouwenspersoon bij topclubs. Die vertrouwenspersoon moet een belangrijke rol spelen in het leven van de jonge sporters en niet alleen een klankbord zijn bij misstanden zoals seksueel ontoelaatbaar gedrag, maar ook op andere terreinen die het welzijn en dus ook het presteren van de sporter kunnen beïnvloeden.

Balans
Spelers met problemen kunnen in de praktijk vaak moeilijk bij hun trainer en andere leidinggevenden terecht, weet Majoor uit eigen ervaring. ,,Die spelers zijn bang dat hun positie in het team in het geding komt”, zegt hij in De Gelderlander. “Je kwetsbaar opstellen is moeilijk binnen de topsport. De stap naar de politie is vaak te groot.’’ Een vertrouwenspersoon kan volgens hem die leemte vullen. Hij of zij probeert in de visie van Majoor alle spelers op alle vlakken in balans te houden: privé, school, voetbal, gemoedstoestand.

Slachtofferhulp
Topsportclubs moeten volgens Renald zelf de aanstelling van een vertrouwenspersoon financieren. De meeste amateurverenigingen stellen geen geld beschikbaar voor zo’n speciale functie. Voor die clubs wil De Stilte Verbroken de rol van vertrouwenspersoon op zich nemen. Ook topsporters die zich niet gehoord voelen bij hun club, kunnen bij de stichting terecht. Majoor wil hiervoor samenwerken met Slachtofferhulp Nederland. De bereidheid bij Slachtofferhulp om samen te werken is er zeker; er zijn al diverse gesprekken gevoerd over de invulling.

Ook wil de stichting clubs en verenigingen gaan adviseren over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

De online versie van het artikel in de Gelderlander is hier te vinden:

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/misbruikte-oud-vitessenaar-stel-een-vertrouwenspersoon-bij-topclubs-verplicht~a73e2972/

Foto: Raphael Drent (De Persgroep)

Back To Top