skip to Main Content

Verder te nemen stappen:

  • De diverse sportbonden zouden een register op moeten stellen waarin alle cvp’s* van de topsport organisaties staan vermeld, zodat bij een melding er direct contact gelegd kan worden.
  • Elke topsportorganisatie moet vanuit de betreffende bond worden verplicht een cvp aan te stellen/benoemen.
  • De bond stelt een (functie)profiel op waaraan een cvp moet voldoen en geeft aan welke positie de persoon binnen de club moet hebben.
  • De bond zorgt voor een cursus/opleiding die gevolgd moet worden door de cvp waarin de bond samenwerkt met bijvoorbeeld (zeden)politie en andere bonden zoals NOC/NSF.
  • De bond stelt een toolkit beschikbaar waarmee een club zichzelf kan toetsen en waarin tips staan.
  • De bonden voeren actief een campagne.
  • De bonden gaan naar de amateurclubs om te helpen, zaken bespreekbaar te maken en advies te geven.

*cvp = contact vertrouwenspersoon.

Laat van je horen, we helpen je graag!

Steun onze stichting en word donateur!

Doneren kan op IBAN NL 42 ABNA 024 874 3694. Wilt u ons machtigen? Download het machtigingsformulier op onze contactpagina.

Back To Top