Skip to content

Stichting De Stilte Verbroken heeft een subsidie voor twee jaar gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het geld is Renald Majoor in staat om fulltime aan de slag te gaan met zijn strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport.

De subsidie vloeit voort uit de aanbevelingen die de Commissie De Vries presenteerde naar aanleiding van haar onderzoek naar misbruik in de sport.

Steeds meer instanties en overheden zetten nu serieus in op het stoppen en voorkomen van misbruik. Inmiddels werkt Renald Majoor nauw samen met NOC*NSF en KNVB en is er vergaand contact met andere bonden en organisaties. Dankzij de subsidie van VWS kan hij nu zijn baan als horecakok opzeggen en fulltime aan het werk met zijn stichting.

Een belangrijk onderdeel van het werk van De Stilte Verbroken is bewustwording. Bestuurders, trainers, vrijwilligers, ouders en sporters zelf,  zowel in de topsport als op amateurniveau, moeten weten wat er gebeurt binnen hun club, wat de signalen zijn dat er iets mis kan zijn en wat te doen om mogelijk misbruik te voorkomen. Daarom trekt De Stilte Verbroken aan de hand van Renald Majoor het land door om tijdens bijeenkomsten de gevaren, de signalen en de mogelijke maatregelen te bespreken met clubbestuurders, trainers en andere betrokkenen in de sport.

Dinsdag 12 november is Renald Majoor te zien en te horen in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Ook daar zal hij zijn eigen, pakkende verhaal vertellen over het misbruik dat hem als 12-jarig voetbaltalent trof. Hij zal er in gesprek gaan met bestuurders van de amateurclubs in de regio en aanbevelingen en tips geven waarmee misbruik binnen de sport moet kunnen worden teruggedrongen.

Back To Top